PHOSPHORUS UV

INORGÀNIC
Mètode ultravioleta
PUNT FINAL

 

FONAMENT

 

El fosfat inorgànic reacciona amb el molibdat amònic en un medi àcid per formar un complex fosfomolíbdic que es mesura a 340 nm.

Arxius disponibles

1149005 Phosphorus UV 2x50 ml
1149010 Phosphorus UV 4x100 ml

KR10320 Phosphorus UV 2x30 ml
KR10322 Phosphorus UV 8x30 ml
CT10320 Phosphorus UV 2x40 ml
CT10325 Phosphorus UV 10x60 ml
CT10322 Phosphorus UV 6x40 ml