LDH BR

SFBC
Mètode enzimàtic UV
CINÈTIC

 

 

FONAMENT

 

La lactat deshidrogenasa (LDH / LD) catalitza la reducció de piruvat a lactat (P-L) en presència de nicotinamido adenín dinucluceótido reduït (NADH) a pH 7,5. La reacció es controla cinèticament a 340 nm a través de la disminució de l’absorbància resultant de l’oxidació del NADH a NAD + proporcional a l’activitat  LDH a la mostra.