UREA BERTHELOT

Ureasa/Salicilat
Mètode enzimàtic colorimètric
PUNT FINAL

 

FONAMENT

 

La urea és hidrolitzada per la ureasa convertint-se en amoníac i anhídrid carbònic. L’amoníac generat reacciona al mig alcalí amb l’hipoclorit i el salicilat sòdic en presència de nitroprusiat, agent precursor d’un cromòfer verd la intensitat del mateix és proporcional a la concentració d’urea a la mostra.

Arxius disponibles

1156010 Urea Berthelot 2x50 ml
1156015 Urea Berthelot 4x100 ml