LIPASE

Mètode enzimàtic colorimètric

CINÈTIC

 

FONAMENT

 

El mètode està basat en la segmentació del cromogen específic substrat àcid 1,2-O-dilaurylrac-glicero-3-glutaric- (6’methyl-resorufin) -Ester emulsionat en micro-partícules estabilitzant. En presència d’activadors específics de la lipasa pancreàtica com colipasa, ions de calci i àcids biliars, el substrat es transforma  en àcid 1,2-O-dilauril-rac-glicerol i glutárico-6′-methylresorufinester que es descompon espontàniament a àcid glutárico i metilresorufina.

 

La intensitat del color format és proporcional a la concentració de lipasa en la mostra.