ALBUMIN

Métode colorimètric
PUNT FINAL

 

FONAMENT
El mètode es basa en la unió específica del verd de bromocresol (VBC), un colorant aniònic, i la proteína a un pH ácid amb el conseqüent desplaçament de l’espectre d’aborció del complexe. La intensitat del color format es proporcional a la concentració d’albúmina en la mostra.

Arxius disponibles

1101000 Albumin 2x50 ml
1101010 Albumin 4x100 ml

KR10020 Albumin 2x30 ml
KR10022 Albumin 8x30 ml
CT10020 Albumin 2x40 ml
CT10022 Albumin 6x40 ml
CT10025 Albumin 10x60 ml