URIC ACID MR

Mètode enzimàtic colorimètric
PUNT FINAL

 

FONAMENT

 

L’àcid úric és oxidat per l’acció de la uricasa, en alantoïna i peròxid d’hidrogen. En presència de peroxidasa (POD) la barreja de Diclorofenol sulfonat (DCBS) i 4-aminoantipirina (4- AA) es condensen per acció del peròxid d’hidrogen, formant una quinonaimina acolorida proporcional a la concentració de àcid úric en la mostra.

Arxius disponibles

1161005 Uric Acid MR 2x50 ml
1161010 Uric Acid MR 4x100 ml
1161015 Uric Acid MR 4x250 ml

KR10390 Uric Acid MR 2x30 ml
KR10392 Uric Acid MR 8x30 ml
KR10395 Uric Acid MR 18x30 ml
CT10390 Uric Acid MR 2x40 ml
CT10392 Uric Acid MR 6x40 ml
CT10395 Uric Acid MR 10x60 ml