CREATINE KINASE BR

CK NAC-ACTIVADA
Mètode enzimàtic UV
CINÈTIC

 

FONAMENT

 

La creatina quinasa (CK) catalitza la reacció entre la creatina fosfat (CP) i l’adenosina 5′-difosfat (ADP) amb formació de creatina i adenosina 5′-trifosfat (ATP), convertint aquesta última la glucosa en glucosa-6-fosfat (G6P) en presència d’hexoquinasa (HK). La G6P és oxidada a Gluconato-6P en presència de nicotinamido-adenín dinucleòtid fosfat (NADP) reduït en una reacció catalitzada per la glucosa-6-fosfat deshidrogenasa (G6PDH).

 

La conversió es controla cinèticament a 340 nm mitjançant l’augment de l’absorbància resultant de la reducció del NADP a NADPH, proporcional a l’activitat de la CK present en la mostra.

 

En aquest mètode la inclusió de N-acetilcisteïna (NAC) permet la activació òptima del enzim.

Arxius disponibles

1120010 Creatine Kinase BR 1x25 ml
1120005 Creatine Kinase BR 2x50 ml

KR10160 Creatine Kinase BR 1x40 ml
KR10162 Creatine Kinase BR 5x40 ml
CT10160 Creatine Kinase BR 1x50 ml
CT10162 Creatine Kinase BR 3x50 ml