CREATINE KINASE MB

CK – MB INHIBIDA
Mètode immunològic UV
CINÈTIC

 

FONAMENT

 

La major activitat de la CK en sèrums normals es deu als isoenzims CK-MM i CK-MB presents en els teixits muscular I cardíac. La CK-BB es troba en general present a molt baixes concentracions.

 

Tots dos enzims de la creatina kinasa (CK) són dímers formats per l’associació de dos subunitats de múscul (M) i cèl·lules nervioses (B). La immunoinhibición mitjançant un anticòs específic de les dues subunitats MM i la unitat individual de la CK-MB permet la determinació de la subunitat B. L’activitat  corresponent a la meitat de la CK-MB es mesura mitjançant el augment de  l’absorbància resultant de les següents reaccions acoblades.

Arxius disponibles

1121005 Creatine Kinase-MB 1x25 ml

KR10170 Creatine Kinase-MB 1x40 ml
KR10172 Creatine Kinase-MB 5x40 ml
CT10170 Creatine Kinase-MB 1x50 ml
CT10172 Creatine Kinase-MB 3x50 ml