Anti-A+B

Determinació qualitativa del antigen A i/o B en sang humana.
PROVES EN PORTA I TUB

 

FONAMENT

 

La determinació de grups sanguinis del sistema ABO s’efectua enfrontant els hematies problema amb reactius d’especificitat coneguda anti A+B.

 

La aglutinació o no dels hematies assajats enfront de cada un dels reactius és indicativa de la presència o absència dels corresponents antígens.

 

Els reactius del agrupatge sanguini preparats amb anticossos monoclonals tenen l’avantatge addicional de una identitat constant i una reproductibilitat absoluta la seva especificitat.