La Hematologia és una ciència que comprèn l'estudi de l'etiologia, diagnòstic, tractament, pronòstic i prevenció de les malalties de la sang i òrgans hemo-linfo productors. Comprèn l'estudi del paquet cel·lular, el perfil o l'estat sanguini, els quals són el recompte d'eritròcits (i valor hematòcrit), el recompte de leucòcits, la determinació d'hemoglobina, la Velocitat de sedimentació globular (VSG), i la fórmula leucocitària (recompte diferencial de leucòcits).