LENA NE 20 pos

  • 50 mostres/hora
  • 20 posicions
  • Tubs: Plus-Sed o Vacused
  • Resultats: en mm Westergren
  • Temps per test : 24 minuts

Arxius disponibles

5810030 - LENA NE