ANTI-HUMAN GLOBULIN (polyspecific)

Assaig qualitatiu per a la detecció d’anticossos o components del complement humà.
PROVA EN TUB

 

FONAMENT

 

La prova de l’antiglobulina o prova de Coombs, permet la detecció i identificació de globulines lligades immunològicament als hematies. L’addició del reactiu antiglobulina als mateixos ocasionarà la seva aglutinació.