QC2: ERS Control

Material de referència per el  control de precisió de la Velocitat de Sedimentació Globular (VSG) en tubs Vacused by Linear