STEL3 – Hematology Control

APLICACIONS

 

Els Controls STEL3 són una suspensió d’hematies, leucòcits, plaquetes anàlegs als humans per al control d’exactitud i precisió de les determinacions d’hematologia a l’STEL3 als laboratoris  d’anàlisis clíniques.

Arxius disponibles

3802025 STEL3 - Hematology Control 3 levels