IRIA 5 pos

• 18 mostres/ hora
• 5 posicions
• Tubs: Plus-Sed o Vacused
• Resultats: en mm Westergren
• Temps per test : 17 minuts

Arxius disponibles

5810005 - IRIA