BOVINE ALBUMIN 30%

Assaig qualitatiu per a la detecció, identificació i titulació d’anticossos.

PROVES EN PORTA I TUB

 

 

FONAMENT

La Albúmina bovina 30% de Linear Chemicals és un reactiu complementari de gran utilitat en tècniques inmunohematologiques diverses per potenciar la reacció entre anticossos classe d’IgG i els  seus antígens corresponents.

 

L’albúmina actua disminuint el potencial zeta i augmentant la constant dielèctrica del medi, amb la qual cosa la força de repulsió entre hematies es redueix facilitant seva aglutinació.

 

Els anticossos del sistema Rh reaccionen molt bé en tots aquells mitjans que contenen Seroalbúmina bovina (SAB).