Visual-Sed Rack

Gradeta de 10 posicions per la lectura de la determinació de la Velocitat de Sedimentació Globular (VSG)

Resultats en 30 minuts

Arxius disponibles

5310010 Visual-Sed ESR Rack 10 positions