APTT

Temps de Tromboplastina parcial Activada (TTPA)
àcid elàgic

 

 

FONAMENT

 

La capacitat sanguínia de formar un coàgul de fibrina a través de la via hemostàtica intrínseca requereix els factors de coagulació I, II, V, VIII, IX, X, XI i XII, així com lípids plaquetaris i calci. La  Prova del TTPA s’efectua a través de l’addició en el plasma d’una suspensió de cefalina de cervell de conill contenint un activador de superfície. El TTPA ha demostrat ser un mesurament simple i  altament fiable del mecanisme intrínsec de la coagulació.

Arxius disponibles

3510201 APTT (Ellagic Acid) 10x4 ml
3510205 APTT (Ellagic Acid) 5x4 ml