PT-HS

Temps de Protrombina (PT)
PT amb calci

 

FONAMENT

 

 

La capacitat sanguínia de formar un coàgul de fibrina a través de la via hemostàtica extrínseca requereix tromboplastina, calci i factors I, II, V, VII i X. El reactiu de Linear PT-HS és una font de  tromboplastina i calci que activa específicament el factor VII i la via extrínseca de la coagulació.

 

Els factors de la via intrínseca de la coagulació no estan involucrats, de tal manera que les deficiències en els factors d’aquesta via (VIII, IX i XII) no són detectats per la prova de PT.

Arxius disponibles

3510101 PT-HS 10x5 ml
3510105 PT-HS 5x5 ml