B2-M Turbidimetric Calibrator

FONAMENT

 

Les partícules de làtex sensibilitzades amb anti-β2- microglobulina humana, són aglutinades quan reaccionen amb la β2-microglobulina (β2-M) present a la mostra. La aglutinació de les partícules de làtex és proporcional a la concentració de β2-M a la mostra i pot ser mesurada per turbidimetria.

Arxius disponibles

3916005 B2-M Turbidimetric Calibrator 2x1 ml