C3 at

FONAMENT

 

C3 at és un assaig turbidimètric per a la quantificació del component C3 del complement en sèrum o plasma humans.

 

Els anticossos anti-C3 humà formen immunocomplexos amb el complement C3 present a la mostra del pacient, ocasionant una dispersió de llum proporcional a la concentració de C3 i que pot quantificar-se per comparació amb un calibrador de concentració coneguda.

Arxius disponibles

3170005 C3 at 1x50 ml

KR31700 C3 at 2x30 ml
CT31400 C3 at 2x40 ml
CT31402 C3 at 6x40 ml