C4 at

FONAMENT

 

C4 at és un assaig turbidimètric per a la quantificació del component C4 del complement en sèrum o plasma humans.

 

Els anticossos anti-C4 humà formen immunocomplexos amb el complement C4 present a la mostra del pacient, ocasionant una dispersió de llum proporcional a la concentració de C4 i que pot quantificar-se per comparació amb un calibrador de concentració coneguda.

Arxius disponibles

3171005 C4 at 1x50 ml

KR31710 C4 at 1x50 ml
KR31710 C4 at 2x30 ml
CT31500 C4 at 2x40 ml
CT31502 C4 at 6x40 ml