Ferritin-Turbidimetric Calibrator

FONAMENT

 

Les partícules de làtex sensibilitzades amb anticossos antiferritina humana, són aglutinades quan reaccionen amb ferritina present a la mostra. La aglutinació de les partícules de làtex és  proporcional a la concentració de ferritina en la mostra i pot ser mesurada per turbidimetria.

Arxius disponibles

3940005 Ferritin-Turbidimetric Calibrator 1x3 ml