HbA1c Calibrator

FONAMENT

 

HbA1c-Calibrador és un conjunt de quatre calibradors líquids i estables compostos d’hematies humans per al calibratge de la mesura de l’hemoglobina humana A1c (HbA1c) per mètode turbidimètric.

Arxius disponibles

3955005 HbA1c Calibrator (CAL I-II-III-IV) 4x0.25 ml