HbA1c Control

FONAMENT

 

 

HbA1c-Control és un conjunt de 2 nivells de control líquids i estables compostos d’hematies humans per al control d’exactitud de la mesura de l’hemoglobina humana A1c (HbA1c) per mètode  turbidimètric.

Arxius disponibles

3955010 HbA1c Control (N-I N-II) 2x0.25 ml