IgG at

FONAMENT

 

IgG at és un assaig turbidimètric per a la quantificació d’IgG en sèrum o plasma humans.

 

Els anticossos anti-IgG humana formen immunocomplexos amb la IgG present a la mostra del pacient, ocasionant una dispersió de llum proporcional a la concentració d’IgG i que pot quantificar-se per comparació amb un calibrador de concentració coneguda.

Arxius disponibles

3165010 IgG at 1x50 ml

KR31650 IgG at 2x30 ml
CT31800 IgG at 2x40 ml
CT31802 IgG at 6x40 ml