IgM at

FONAMENT

 

IgM at és un assaig turbidimètric per a la quantificació d’IgM en sèrum o plasma humans.

 

Els anticossos anti-IgM humana formen immunocomplexos amb la IgM present a la mostra del pacient, ocasionant una dispersió de llum proporcional a la concentració d’IgM i que pot quantificar-se per comparació amb un calibrador de concentració coneguda.

Arxius disponibles

3167510 IgM at 1x50 ml

KR31670 IgM at 2x30 ml
CT31900 IgM at 2x40 ml
CT31902 IgM at 6x40 ml