Microalbumin-Turbidimetric Calibrator

FONAMENT

 

Les partícules de làtex sensibilitzades amb anti-albúmina humana, són aglutinades quan reaccionen amb la albúmina present a la mostra. La aglutinació de les partícules de làtex és proporcional a  la concentració de albúmina en la mostra i pot ser mesurada per turbidimetría.

Arxius disponibles

3950005 Microalbumin-Turbidimetric Calibrator 1x1 ml