Plasma Protein Multicalibrator

FONAMENT

 

El Multicalibrador de Proteïnes Plasmàtiques és un sèrum líquid d’origen humà que conté concentracions de proteïnes adequades per al calibratge de proteïnes plasmàtiques mitjançant mètodes turbidimètrics.

Arxius disponibles

3910005 Plasma Protein Multicalibrator 1x2 ml