RF-Turbidimetric Calibrator

FONAMENT

 

Les partícules de làtex sensibilitzades amb gammaglobulina humana, són aglutinades quan reaccionen amb factors reumatoides (FR) presents a la mostra. la aglutinació de les partícules de làtex  és proporcional a la concentració de FR a la mostra i pot ser mesurada per turbidimetria.

Arxius disponibles

3931305 RF-Turbidimetric Calibrator 1x2 ml