ROSE BENGAL

Determinació d’anticossos anti-Brucela
PORTA

 

FONAMENT

 

La prova del Rosa Bengala o prova de l’antigen tamponat de Brucela, és una tècnica ràpida d’aglutinació en porta per a la detecció d’anticossos anti-Brucela en sèrums animals i humans. La suspensió bacteriana és reactiva tant amb anticossos IgG com IgM, sent els primers detectats més precoçment (infeccions sub-clíniques) i per un període més llarg de temps (fase crònica) que amb el procediment convencional de tub.

 

La determinació s’efectua assajant la suspensió tamponada (PH 3,6) de Brucella acolorida amb Rosa Bengala enfront dels sèrums problema. La presència o absència d’aglutinació visible és indicativa de la presència o absència d’anticossos en les mostres assajades.