HbA1c-Turbidimetric

Turbidimetria Làtex

 

FONAMENT

 

El mètode utilitza la reacció antigen-anticòs per a la determinació directa de l’hemoglobina A1c (HbA1c) en sang total. L’hemoglobina total i l’HbA1c competeixen per l’adsorció a partícules de  làtex (R1). El anticòs monoclonal anti-HbA1c humana (R2a), s’uneix al complex de làtex-HbA1c. La presència del anticòs policlonal de cabra anti-IgG de ratolí (R2B) causa la aglutinació de les  partícules de làtex (complexos). La quantitat de aglutinació formada és proporcional a la concentració d’HbA1c en la mostra i pot ser mesurada per Turbidimetria.

Arxius disponibles

3155005 HbA1c-Turbidimetric 1x45 ml
3156005 HbA1c Lyse 1x125 ml

KR31550 HbA1c-Turbidimetric 1x45 ml
CT33000 HbA1c-Turbidimetric 1x45 ml