i-CPF Turbidimetric Calprotectin

Turbidimetria Làtex

 

PRINCIPI

Les partícules de làtex (diàmetre ≥200 nm) recobertes d’anticossos de Calprotectina (CP) s’aglutinen quan reaccionen amb mostres de femta que contenen calprotectina humana. L’aglutinació de les partícules de làtex és proporcional a la concentració de Calprotectina a la mostra i es pot mesurar turbidimetria.

 

La calprotectina turbidimètrica és només un assaig turbidimetric de làtex per a la detecció quantitativa de Calprotectina en mostres de femta. Aquest assaig és senzill, àmpliament aplicable i
els resultats de les proves s’obtenen en molt poc temps.

L’ús previst de la prova és exclusivament per diferenciar pacients amb enfermetats inflamatòries intestinals de pacients amb el síndrome del intestí irritable.

Arxius disponibles

KR31070 i-CPF Turbidimetric 1x65 ml
KR31076 i-CPF Sample Diluent 500 ml