La gastroenterologia és l'especialitat mèdica que s'ocupa de totes les malalties de l'aparell digestiu, conformat per l'esòfag, l'estómac, el fetge i les vies biliars, el pàncrees, l'intestí prim (duodè, jejú, ili), el còlon (intestí gros) i el recte. A linear hem desenvolupat un sistema que consisteix en una sèrie de proves basades en reactius de làtex turbidimétrico i analitzadors automatitzats, amb això oferim l'automatització, quantificació i anàlisi més eficaç i efectiu d'aquells paràmetres relacionats amb algunes malalties gàstriques.