i-TRA Turbidimetric Transferrin

Turbidimetria Làtex

 

PRINCIPI

i-TRA Turbidimetric és una prova d’aglutinació de làtex basada en el principi turbidimétric per a la determinació quantitativa de transferrina (Tf) en femtes humanes. El reactiu conté partícules de làtex recobertes amb transferrina anti-humana IgG de cabra en un buffer. La Transferrina present a la solució de la femta del pacient reacciona amb les partícules de làtex recobertes causant una aglutinació que pot ser mesurada amb un fotòmetre. El grau de turbidesa és proporcional a la concentració de Tf a la mostra.

Arxius disponibles

3153025 i-TRA Turbidimetric 1x50 ml
3153030 i-TRA Turbidimetric 2x50 ml

KR31530 i-TRA Turbidimetric 1x40 ml
KR31532 i-TRA Turbidimetric 5x40 ml
KR31535 i-TRA Turbidimetric 11x40 ml
CT31530 i-TRA Turbidimetric 3x50 ml