i-FOB Turbidimetric Fecal Occult Blood

Turbidimetria Làtex

 

FONAMENT

Les partícules de làtex sensibilitzades amb anticossos antihemoglobina humana són aglutinades quan reaccionen amb l’hemoglobina present en les mostres de femta humanes. La aglutinació de  es partícules de làtex és proporcional a la concentració d’hemoglobina en la mostra i pot ser mesurada per turbidimetria.

Arxius disponibles

3100025 i-FOB Turbidimetric 1x50 ml

KR31000 i-FOB Turbidimetric mini 1x40 ml
KR31002 i-FOB Turbidimetric midi 5x40 ml
KR31005 i-FOB Turbidimetric maxi 11x40 ml
CT31012 i-FOB Turbidimetric 3x50 ml